اتهام محاربه به دختر جوان - اختصاصی گودر

بنا به گزارش رسیده ، به نقل از یک مقام آگاه حکم محاربه ی دختر جوانی مراحل تایید نهایی را پشت سر گذاشته است و به زودی به اجرا گذاشته خواهد شد

نام : نرگس
نام خانوادگی : چشمت

اتهام :
محاربه ، اقدام علیه امنیت دلّی

شرح علت دستگیری :

وی در لباس نفاق به گونه ای عمل میکرد که صلح پنداشته شود ،
اما در واقع شیوه ی این خانم فریب جنگ داشت .

با هوشیاری سربازان گمنام ، تلاش های این خانم برای براندازی نرم خنثی شد ،
همچنین در بازرسی بدنی وی تعدادی سلاح مرگبار
با تیرهای غم -برای نشانه روی دل عشاق-
و تعدادی اسلحه ی سرد معروف به مژگان کشف و ضبط شد

لازم به ذکر است که این خانم رسم عاشق کشی و شیوه ی شهرآشوبی را
در بنیاد خیال پروری ادب پارسی که بودجه اش از طریق نهاد های
مشکوکی تامین می شود گذرانده است

متهم در آخرین اعترافات خود ،از ارتباط با افراد این انجمن از جمله حافظ و سعدی و مولوی خبر داده است

اخبار مرتبط :
http://hafez.recent.ir/default.aspx?item=1047
"

0 كامنت: