"
نامت را در هيچ‌يك از شعرهايم نمی‌نويسم
از تو
با هيچ‌كس
حتی در لفافه
حرف نمی‌زنم
در جمع،با تو چون غريبه سخن می‌گويم
.
از رسوایی می‌ترسم
پنهانی به ديدارم بيا
همچنان پذيرای تو خواهم بود
در حياط خلوت روحم
كه مخصوص ملاقات‌های خصوصی است.

* حافظ موسوی
"

0 كامنت: