"
بگذريم از اين كه لااقل كساني كه تحصيلاتشان به نوعي مرتبط با «علوم انساني» است بايد بهتر از من نوعي بدانند كه كلماتي مثل «همه » به هيچ وجه مترادف با معناي رياضي وار ان نيستند.
اين همه دليل ديگري بر حاكم شدن خشم مردسالار بر قضاوت مردان خشمگين
"

0 كامنت: